Formand:

Egon Jørgensen

formand@sdrbll.dk

Tlf: 30 91 05 01

 

 

Næstformand:

Jakob Olsen

jro@bbsyd.dk

Tlf.: 42 15 92 75

Kasserer:

Klaus Hebsgaard

 kasserer@sdrbll.dk

Tlf.: 75 14 31 64 / 42 42 31 64

 

 

Kontakt mig ved ændring af adresse eller kontaktoplysninger.

Sekretær

Rolf Ebbesen

rme@mail.dk

Tlf.:20 33 30 77

Varetager bestyrelsens administrative opgaver

Webmaster:

Rolf Ebbesen

rme@mail.dk

Tlf.: 20 33 30 77

 

Min primær opgave er at holde vores hjemmeside / Facebook side opdateret.

Så har I nogen oplysninger eller billeder som jeg måske kan bruge på hjemmeside/Facebook, må I meget gerne sende det til mig på.

 

 

Formand for havneudvalg:

Poul Erik Hansen

Tlf.: 22 41 18 55

polmer@mail.tele.dk

 

 

Havneudvalg:

Havneudvalget er et underudvalg under bestyrelsen, som varetager alle opgaver der vedrører drift og styring af Sønderballe Bådhavn.

Poul Erik Hansen er formand for udvalget, som herudover består af Havnemesteren samt næstformanden i bestyrelsen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk