Formand:

Egon Jørgensen

formand@sonderballebaadelaug.dk

3091 0501

 

Næstformand:

Jakob Olsen

jro@bbsyd.dk

4215 9275

Kasserer:

Klaus Hebsgaard

kh@6705e.dk

75143164 / 42423164

 

Kontakt mig ved ændring af adresse eller kontaktoplysninger.

Sekretær

Rolf Ebbesen

rme@mail.dk

20333077

Webmaster:

Rolf Ebbesen

rme@mail.dk

20333077

Min primær opgave er at holde vores hjemmeside / Facebook side opdateret.

Så har I nogen oplysninger eller billeder som jeg måske kan bruge på hjemmeside/Facebook, må I meget gerne sende det til mig på.

 

 

Formand for havneudvalg:

Erik Lind

erik@sporty.dk

51485961

Havneudvalg:

Havneudvalget er et underudvalg under bestyrelsen, som varetager alle opgaver der vedrører drift og styring af Sønderballe Bådhavn.

Erik Lind er formand for udvalget og samtidig medlem i bestyrelsen og sikrer dermed forbindelsen.

Havnemester

Bent Møller Jørgensen

bmj2207@gmail.com

Telefon: +45 4221 7854

 

Havnemesteren varetager den daglige drift af havnen og står for rengøring af toileter m.v.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk