Sønderballe Bådelaug

Formand:

Christian Mikkelsen

ccmikkelsen@mail.dk

Tlf.:  23 20 71 61

Varetager ledelse af bådlaugets aktiviteter og leder bestyrelsesarbejdet

Næstformand:

Michael Petersen

formand2@sdrbll.dk

Tlf. 30 13 71 46

Varetager løbende opgaver

Kasserer:

Klaus Hebsgaard

 kasserer@sdrbll.dk

Tlf.: 75 14 31 64 / 42 42 31 64

 

 

Varetager regnskaber samt ind og udmeldinger. Herudover administrerer jeg bådpladserne.

Kontakt mig ved ændring af adresse eller kontaktoplysninger.

Sekretær/Webmaster

Rolf Ebbesen

rolf.ebbesen@icloud.com

Tlf.:20 33 30 77

Varetager bestyrelsens administrative opgaver og skriver referater

Herudover holder jeg vores hjemmeside / Facebook side opdateret.

Så har I nogen oplysninger eller billeder som jeg måske kan bruge på hjemmeside/Facebook, må I meget gerne sende det til mig på.

Formand for havneudvalg:

Poul Erik Hansen

Tlf.: 22 41 18 55

polmer@mail.tele.dk

 

 

Havneudvalg:

Havneudvalget er et underudvalg under bestyrelsen, som varetager alle opgaver der vedrører drift og styring af Sønderballe Bådhavn.

Poul Erik Hansen er formand for udvalget, som herudover består af Havnemesteren samt næstformanden i bestyrelsen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk