Formand:

Egon Jørgensen

formand@sonderballebaadelaug.dk

Tlf: 30 91 05 01

 

 

Næstformand:

Jakob Olsen

jro@bbsyd.dk

Tlf.: 42 15 92 75

Kasserer:

Klaus Hebsgaard

kh@6705e.dk

Tlf.: 75 14 31 64 / 42 42 31 64

 

 

Kontakt mig ved ændring af adresse eller kontaktoplysninger.

Sekretær

Rolf Ebbesen

rme@mail.dk

Tlf.:20 33 30 77

Varetager bestyrelsens administrative opgaver

Webmaster:

Rolf Ebbesen

rme@mail.dk

Tlf.: 20 33 30 77

 

Min primær opgave er at holde vores hjemmeside / Facebook side opdateret.

Så har I nogen oplysninger eller billeder som jeg måske kan bruge på hjemmeside/Facebook, må I meget gerne sende det til mig på.

 

 

Formand for havneudvalg:

Poul Erik Hansen

Tlf.: 22 41 18 55

polmer@mail.dk

 

 

Havneudvalg:

Havneudvalget er et underudvalg under bestyrelsen, som varetager alle opgaver der vedrører drift og styring af Sønderballe Bådhavn.

Poul Erik Hansen er formand for udvalget, som herudover består af Havnemesteren samt næstformanden i bestyrelsen.

Havnemester & Broformand:

Bent Møller Jørgensen

bmj2207@gmail.com

Telefon: +45 4221 7854

 

Havnemesteren varetager den daglige drift af havnen og står for rengøring af toileter m.v.

Havnemesteren varetager ligeledes opgaven som broformand og anviser liggepladser.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk