Sønderballe Bådelaug

 

 

 

Adgang til toilet og klubhus (fiskerhuset).

I perioden 1. maj til 15. oktober er toiletter og bad åben.

Adgang til Klubhuset for medlemmer via udleveret kode og for gæster via koden på betalingsbevis. 

Alle er velkommen til at bruge klubhuset, hvis det efterlades som I selv ønsker at modtage det.

Det vil sige, at I selv rydder op, stiller borde og stole på plads. 

Grill og anden åben ild må ikke bruges indendørs på grund af brandfare og risiko, for livsfarlig kulilteforgiftning

Bådtrailere må ikke efterlades på arealet ved grillpladsen.

Men henvises til parkeringsarealet ved slæbestedet, her må de dog max efterlades i 24 timer, da vi har mange som bruger rampen.

Hvis en trailer står i længere tid uden navneskilt med mobilnummer på traileren, kan vi være nødsaget til at få den fjernet med hjælp fra politiet.

Det er for ejers regning.

Fald på sejlbåde.

Spænd venligst faldet ud af lønningen, når båden forlades.

Sådan undgår vi larm fra klaprende tovværk mod masterne.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk