Gæster er velkomne på de grønne pladser.

Det er ikke tilladt at fortøjre på ydersiden af bølgebryderne.

Havnepenge:  130 kr pr. døgn + 20 kr for strøm og miljøafgift.

Havnepenge betales i automaten ved klubhuset med kreditkort. 

Adgang til klubhus via kode på betalingsbevis fra automaten.

Bad og toilet er åben og bad betales med 10 kr

I klubhuset findes bl.a. 4 cykler til låns for gæster og klubmedlemmer.

På græsarealet foran klubhuset er der grill- og legeplads til fri afbenyttelse.

 

Indkøbsmulighed og seværdigheder se faneblad "Omgivelser"

Kontakt ved problemer Havneudvalgsformand

Poul Erik Hansen på telefon +45 22 41 18 55

 

Gäste werden an den grün markierten Bootssitzen begrüßt.

Es ist nicht gestattet, außerhalb der Wellenbrecher festzumachen.

 

Hafengeld: 130 kr pro Tag + 20 kr für Strom- und Umweltsteuer.

Hafengeld wird im Automaten des Clubhauses mit Kreditkarte bezahlt.

Zugang zum Clubhaus mit Code (Siehe Zahlungsnachweis vom Automaten).

Bad und WC sind geöffnet und Bad wird mit 10 kr bezahlt.

Für Gäste und Clubmitglieder stehen 4 Fahrräder zur Verfügung.

Auf der Rasenfläche vor dem Clubhaus steht ein Grill und ein Spielplatz zur freien Verfügung.

 

 

Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten siehe Tab "Omgivelser"

Bei Problemen Kontakten Sie Vorsitzender des Hafenausschusses

Poul Erik Hansen unter der Telefonnummer +45 22 41 18 55

Guests are welcomed at the green marked boat spots.

It is not allowed to moor on the outside of the breakwaters.

Harbor money: 130 kr per day + 20 kr for electricity and environmental tax.

Harbor money is paid in the vending machine at the clubhouse by credit card.

Access to clubhouse via code on proof of payment from the vending machine.

Bath and toilet are open and bath is paid with 10 kr.

In the clubhouse are 4 bikes available for guests and club members.

On the grassy area in front of the clubhouse there is a barbecue and playground for free use.

Shopping opportunities and sights see tab "Omgivelser".

Contact in case of problems Port committee chairman

Poul Erik Hansen on phone +45 22 41 18 55

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk