Sønderballe Bådelaug

Egon Jørgensen giver stafetten videre:

 

Efter 5 år som formand for Sønderballe Bådelaug har Egon besluttet at give stafetten videre til Christian Mikkelsen som formand for vores Bådelaug. Egon overtog opgaven i 2017, hvor foreningen havde en meget dårlig økonomi og et behov for store investeringer i de dyrt indkøbte flydere, som ikke fungerede efter hensigten. 

Med stor passion tog Egon fat på opgaven med at få rettet op på tingene og lidt efter lidt blev opgaverne løst.

 • Egon tog fat i banken og fik dem til at gå med til 2 års afdragsfrihed, hvilket gav luft til en tiltrængt genopretning.
 • Derpå tog han fat på at løse problemet med manglende betaling fra gæster og slæbested. Her blev der investeret i bomanlæg og betalingsautomater, som hurtigt viste sig at være en god forretning, idet vi nu fik væsentlig forbedrede indtægter.
 • Der var nu råd til at tage fat på flyderne som blev fæstnet til havbunden med store nye stålpæle.
 • Da muligheden for at overtage Bådhuset opstod fik han skabt en ny finansieringsløsning så vi kunne købe bådhuset og samtidig spare 80.000 kr. på renter og afdrag.
 • Alt dette kunne gøres fordi han samlede en bestyrelse omkring sig der havde viljen til at få gennemført en tiltrængt forandring.

 

Nu skal der så tages fat på næste etape med udviklingen af Sønderballe Marina til en af de bedste lystbådehavne i området og her har Egon så valgt, at videregive tøjlerne til Christian Mikkelsen.

I den forbindelse er suppleant Michael Petersen trådt ind i bestyrelsen.

Vi vil fra bestyrelsen sige Egon tak for en fantastisk indsats for Sønderballe Bådelaug og vi vil gøre vort bedste for at løfte arven.

 

Bestyrelsen

Sønderballe Bådelaug

Kapsejlads i Genner bugt

Kalvø Bådlaug arrangerer kapsejlads, hver onsdag i sommerhalvåret. Det koster 300 kr for hele sæsonen og aftenens vinder får en god flaske vin og sidst på sæsonen findes den samlede vinder. Bådene starter forskudt - langsomme både først og de sidste starter 30 min efter således at alle både er i mål i løbet af ca. 10 min. Der er så tid til at sidde og drikke kaffe og hygge sig efter sejladsen. Deltagerne skiftes til at være dommere. Interesserede kan henvende sig til formanden for kapsejladsudvalget Uffe Steffensen der giver en start tid. Hans mail er uffe.steffensen@mail.dk

Standerhejsning i en Corona tid

Desværre måtte standerhejsningen i år foregå uden medlemmer på grund af de gældende Corona regler. En lille del af bestyrelsen påtog sig derfor opgaven på medlemmernes vegne og traditionen tro fik vi også en ristet pølse og en øl. Vejret viste sig fra sin smukke side med solskin og svag vind men det var koldt.

Forinden havde en gruppe medlemmer på en arbejdsdag fortaget de nødvendige reperationer af havneanlægget m.v.

Vi ønsker hermed alle medlemmer en fantastisk sæson 2021 og glæder os til at se jer i havnen snarest muligt.

Bestyrelsen

 

Sankt Hans Hygge i Sønderballe Bådelaug tirsdag den 23. juni kl. 19:00

Vi tænder for grillen og giver et par pølser og en øl/vand til alle medlemmer og familie, som har lyst til at være med til en hyggelig aften tirsdag den 23. juni kl. 19:00. Vi kan nyde klub samværet og måske være så heldig, at se bål i bugten på afstand.

Sønderballe lystbådhavn melder klar:

En ny sæson i vores dejlige havn er skudt igang. Under hensyntagen til corona reglerne har en lille gruppe af medlemmer, under ledelse af vores flittige Havneudvalgsformand Poul Erik Hansen, fået gjort havnen klar.

Vi vil fra bestyrelsen gerne sige tag til alle der har bidraget til, at få havnen gjort klar. Som I sikkert har set har vores klubhus fået en lille tilbygning med en automat til brug for gæstesejlere. Da vi ikke har en havnemester længere bedes I alle være opmærksom på om vore gæster har en betalingsstrimmel synlig på båden og hvis ikke så giv dem en venlig henstilling.

Reglerne er, at fra kl. 14:00 og seneste en time efter ankomst herefter skal betaling være foretaget. 

Adgang til klubhuset er også blevet ændret, idet der er kommet en kodelås på døren. Alle medlemmer vil snarest modtage en kode pr. mail, som giver adgang. Koden vil så med mellemrum blive ændret for at sikre retmæssig adgang og medlemmer vil få besked når dette sker.

Husk at gemme jeres nøgle, idet den stadig kan bruges til El sikringsskabet ved hovedbroen.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sæson med masser af gode oplevelse i havnen og på havet.

Bestyrelsen

STANDERHEJSNING BLEV GENNEMFØRT I UDEN DELTAGERE

På baggrund af den aktuelle Corona situation blev standerhejsningen gennemført uden deltagere. Samtidig er der åbnet for strøm og vand. Vi henstiller, at alle lever op til myndighedernes aktuelle retningslinjer.

Havnens funktioner vil ind til videre ikke blive betjent i normalt omfang, men Havneudvalgsformand Poul Erik Hansen kan kontaktes telefonisk i nødstilfælde. Der vil derfor ind til videre ikke kunne modtages gæstesejlere og vi beder alle om at informere bestyrelsen, hvis I møder gæstesejlere i havnen.

Sønderballe Bådlaug

Bestyrelsen

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: 

 • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
 • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
 • Bliv udendørs.
 • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
 • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
 • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt. 
  Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts
  . Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

ARBEJDSLØRDAGE PÅ SØNDERBALLE BÅDELAUG 2020

AFLYST IND TIL VIDERE GRUNDET CORONA SITUATIONEN

 

UGE 13 = LØRDAG DEN 28. MARTS

AFLYSES GRUNDET CORONA SITUATIONEN

Lars Buus - plads 50         

Jens Frost - plads 49      

Michael Jespersen - Plads 48  

John Jensen - plads 25 

Holger Black-Jensen - plads 26    

Frank Daugård – plads 54

Mads Clausen - plads 58

Brian Rasmussen – plads 57

 

UGE 40 = LØRDAG DEN 3. OKTOBER

Ole Rosenberg - plads 63

B. Hjortslund - plads 62

Gregor Gozlinski plads 61

Nina Magnusen - plads 60

Jacob Schultz - plads 51

Renè Tygesen - plads 45

N.P. Høgh - plads 52

Ole Søllingvrå -plads 53                                                                                                                                                           

UGE 41 = LØRDAG den 10. OKTOBER

Egon Sørensen - plads 37

Svend Møller - plads 43

Jan Mortensen - plads 44

B. Nielsen - plads 22

B. Andersen - plads 23     

Hans Lange - plads 56

Thorvald Nielsen - plads  59               

 

MEDLEMMER SOM IKKE ER INDKALDT TIL DE 3 ARBEJDSLØRDAG VIL KUNNE INDKALDES SENERE EFTER BEHOV ELLER NÆSTE ÅR.

Alle medlemmer vil på denne vis bliv involveret i bådelaugets opgaver.

   Det er tilladt at bytte indbyrdes på eget ansvar, men dette er ikke en opgave bestyrelsen påtager sig.

Der er mødepligt og det koster 500,-pr.dag at blive væk uden at sørge for en afløser.

Bøden går til ” FORPLEJNING”

Bestyrelsen står for grillpølser og kaffe til middag og øl til aftenen hvis stemningen er til det.

Vi arbejder så længe det føles passende og hvis alle opgaver er færdige før tid, er det fyraften.

AFBUD / ÆNDRINGER MELDES TIL PAUL ERIK HANSEN PÅ TLF. 22411855

Generalforsamlingden 26. februar blev holdt i nye omgivelser

Årets generalforsamling blev holdt i Lillegaarden i Hoptrup og følgende blev besluttet:

 

 1. Bestyrelsens beretning blev godkendt

 2. Regnskab og budget blev godkendt

 3. Nye vedtægter blev godkendt

 4. Uændret kontigent blev godkendt

 5.  Klaus Hebsgaard, Poul Erik Hansen og Christian Mikkelsen blev indvalgt i bestyrelsen

 6. Michael Petersen og Hans Martin Jørgensen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen

 7. Jeppe og Anne Hamann blev genvalgt som revisorer

 8. Jørn Høi blev valgt som suppleant til revisorerne

 9. Plan for arbejdsdage i 2020 blev præsenteret

 

Et mere detaljeret referat findes via ovenstående link.

 

Til sejl- og bådeklubberne omkring Als og Sundeved.

I lighed med tidligere år afholder MJ Værft i Augustenborg igen i år et kursus i vinteroplægning af dieselmotor.
Kurset gennemgår olie- og filterskift, almindelig vedligehold, samt ting man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med vinterklargøring af dieselmotoren. Der plejer at være rigtig god tilslutning til arrangementet.

Tid: Torsdag den 3. oktober, kl. 19.00
Sted: MJ Værft i Augustenborg. Lagerhallen neden for den store silo på havnen.

Arrangementet er gratis og åbent for alle, tilmelding er ikke nødvendig, blot mød op.
Kurset er kommet i stand på foranledning af forespørgsel fra Sønderborg Yacht-Club, men det er MJ Værft der arrangerer det.

Venligst informer jeres medlemmer så de får mulighed for at deltage.


Venlig hilsen

Jens Godbersen
Sønderborg Yacht-Club

Bådelaug Nyt - Juli 2019

Skulle du ikke have fået vores mail med vores information fra bestyrelsen kan den hentes her:

Bådelaug Nyt

 

 

 

Beslutning omkring maximal længde på både:

På bestyrelsesmødet den 20.marts drøftede vi de indkomne forslag til maximal båd længde. På grund af betænkelighed overfor den øgede belastning af vore ponton moler ved større vægt og højde på bådene besluttede vi følgende:

 1. Bådens længde i henhold til bådens certificat må maximalt være 14 meter (dokumenteres ved kopi af certificat til bromand)
 2. Der etableres kun 3 pladser til de største både (MAXI-MAXI) langs ponton molen og disse tilbydes de 3 bådejere som i 2018 har haft pladserne. Ønsker de ikke at købe pladserne tilbydes de til øvrige medlemmer.
 3. Der gennemføres i 2019 en undersøgelse af belastningsevnen på ponton ankrene i forbindelse med planlagt renovering af molerne.
 4. Der blev vedtaget en ny prisliste for 2019 som kan ses nedenfor
 5. Alle bådejere med plads i havnen skal aflevere kopi af deres forsikringpolice til bromand/havnemester

Ring til bromand Erik Lind på 51485961 vedrørende køb eller leje af pladser i 2019.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk